E-Coaching

Bij e-coaching lopen de gesprekken via de e-mail. E-coaching kan gebruikt worden wanneer je bijvoorbeeld te ver weg woont om naar mijn praktijk te komen, of dat je door een handicap of ziekte niet in staat bent om te reizen. Ook kan het zijn dat je je hulpvraag, situatie of je problemen liever per mail bespreekt dan in een persoonlijk gesprek.

Het is dan mogelijk om het coachingstraject via e-mail te laten verlopen. Je mag je hierbij wel bedenken dat via email een belangrijk deel van de non-verbale communicatie ontbreekt, zoals lichaamstaal en intonatie. Het is dan ook heel belangrijk dat je in staat bent jezelf goed, helder en nauwkeurig schriftelijk uit te drukken. Je kunt duidelijk en concreet opschrijven wat je gedachten en gevoelens zijn waarbij het niet gaat om het feit dat je correct Nederlands kunt schrijven, maar wel dat je kunt opschrijven wat er in je omgaat en hoe je de dingen beleeft.

Soms komt het voor dat we in overleg samen besluiten, dat e-coaching voor je hulpvraag, op dat moment, niet de meest ideale manier is om aan je situatie te werken.

Bij e-coaching beschrijf je, als cliënt, je situatie/probleem/hulpvraag in een e-mail. Dit geeft je al de mogelijkheid om je probleem of hulpvraag van je af te schrijven wat vaak al goed begin is om zaken te verhelderen of emoties te verwerken. Ik zal je e-mail aandachtig doornemen en analyseren waarbij ik me een beeld ga vormen van de situatie. Het kan zijn dat ik je in een reactie vraag om meer uitleg, verheldering, uitgebreidere beschrijvingen of achtergronden van de situatie. Ik breng structuur in het traject, en ik kan je helpen om naar een oplossing te zoeken, op dezelfde manier als ik dit doe in persoonlijke gesprekken. E-coaching is niet tijd- of plaatsgebonden. Bovendien kun je nog eens rustig nalezen wat je geschreven hebt en je hebt meer tijd om na te denken voordat je reageert. Bovendien kun je de e-mails bewaren en nog eens op een later tijdstip nalezen.

MIJN WERKWIJZE

Ik ben per e-mail bereikbaar op info@bewust-helen.nl. Als je kiest voor deze manier van coaching, dan kun je dit aangeven in je eerste mail. In deze e-mail mag je tevens een antwoord geven op de volgende vragen:

• Wat is je hulpvraag of probleem? Waar wil je begeleiding bij hebben?
• Hoe vaak wil je e-mail-contact hebben?

In de basis stel ik voor dat je mij eens per week een e-mail stuurt waarop ik je eens per week een antwoord geef op een vooraf afgesproken dag. Natuurlijk zijn hierin alle varianten mogelijk Het tarief voor e-coaching is mede afhankelijk van de frequentie van ons e-mail-verkeer. Na ontvangst van je eerste e-mail met een antwoord op bovenstaande vragen zal ik je een financiëel voorstel mailen. Als je hiermee akkoord gaat, kunnen we van start gaan met ons traject.

Mocht je interesse hebben, informeer gerust !

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.